facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Pályázati kiírás intézményvezető munkakör betöltésére
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
Pályázati kiírás intézményvezető munkakör betöltésére
 
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
pályázatot hirdet magasabb vezetői munkakör betöltésére. 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2019. július 01. - 2024. június 30-ig szól.
Betöltendő munkakör:
intézményvezető
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása és képviselete. Az intézmény Alapító Okiratában, SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatok ellátása, továbbá melyet az ágazati jogszabály az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe utal. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 •  
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgársága vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I.1. pontja szerinti intézményvezetői munkakörhöz kötött felsőfokú képesítés, valamint a 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében előírt szakirányú végzettség,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet 6. § (6) bek. szerint a személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére kötelesek.
 • kinevezés esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a Kjt. 20. §-a szerinti tartalommal
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • szociális munkás végzettség
 • családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett - legalább 5 éves vezetői tapasztalat,
 • dunakanyari kistérségi terület helyismerete
 
Előnyt jelentő kompetenciák:
Jó szintű jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget, képzettséget, szakmai, vezetői gyakorlatot igazoló okiratok másolata
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó - a pályázati anyagában foglalt - személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • szociális szakvizsga megléte
 • nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat elbírálását
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.
Próbaidő: új kinevezés esetén 3 hónap.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 16.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Mérész Katalin nyújt, a +26/785-073-as telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat erre a célra létrehozott szakértői bizottság meghallgatja. A bizottság előzetesen kikéri a pályázatokkal kapcsolatban a közalkalmazotti tanács írásos véleményét A vezetői kinevezésről a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A kinevezésről Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás dönt, figyelemmel a Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000.(XII. 26. ) Korm. rendeletre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 05.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az intézményről további információt a www.szentendre.hu honlapon szerezhet.
 

Vissza a hírek oldalra