facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Változtak a jogszerű földhasználat esetei
Az Országgyűlés elfogadta a jogszerű földhasználat fogalmát kiegészítő, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény

A 2016. évi CXLIX. törvény a mezőgazdasági -vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához

A törvénymódosítás bővítette a jogszerű földhasználat eseteinek körét: a megbízási szerződés alapján is lehet valaki jogszerű földhasználó. Állami vagyonkezelők jogutódlásakor a földhasználat akkor is jogszerűen megilleti a jogutódot, ha az nincs bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba. Végső esetben igazolható lesz a jogszerű földhasználat a jegyző által kiállított és a földhasználat tényét igazoló hatósági bizonyítvánnyal. A jogszerű földhasználatot a területalapú támogatások igénybevételekor kell igazolni. A jegyző csak a támogatási kérelmek beadására nyitva álló időszakban adhat ki bizonyítványt.

Az osztatlan közös tulajdonú földterületek használati a Fétv. 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közös tulajdonban álló földön a 70. § szerinti használati rend kialakításához az e §-ban meghatározottak szerint a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított többségi döntése szükséges azzal, hogy ha a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított legalább egytizede a használati megosztásról szóló (5) bekezdés szerinti ajánlatban foglaltakkal nem ért egyet, akkor a használati rend kialakításához a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított kétharmados döntése szükséges. A használati rendet a használati megosztásról szóló megállapodásban kell rögzíteni.”

5. § A Fétv. 95. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bejelentési adatlaphoz csatolni kell)

„c) közös tulajdonban álló föld használata esetén a 71. §-ban meghatározott használati megosztásról szóló megállapodás vagy többlethasználati megállapodás eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát, vagy a 76. §-ban meghatározott sorsolás eredményéről szóló jegyzőkönyv eredeti vagy hitelesített másolatát és az ezekhez - szükség esetén - csatolt térképi kimutatást.”

Fentiekkel kapcsolatosan készséggel állunk rendelkezésükre Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében. További felvilágosítást nyújt Újlaki Anikó jogi előadó az alábbi telefonszámokon: 26-387-198/ 3-as  mellék vagy  a  0036-30/373-0895.


Vissza a hírek oldalra