facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > TÁJÉKOZTATÓ

2023. Április. 03.  Kategória: Közérdekű információ

TÁJÉKOZTATÓ

ÁSOTT VAGY FÚRT KUTAKRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL
TÁJÉKOZTATÓ ÁSOTT VAGY FÚRT KUTAKRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL
 
Az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak fennmaradási engedélyezésének határideje 2023 december 31. lejár.  A kutakat az adott település önkormányzat jegyzője, akkor engedélyezheti, (ez vonatkozik a létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezésre egyaránt) amennyiben a kút teljesíti az alábbi összes feltételt:
 • a kútból legfeljebb évi 500m3 vízmennyiség kerül kivételre
 • a kút nem érint vízbázis védelmi területet (vízügyi szakember állapítja meg)
 • a kút nem érint karszt vagy rétegvizet (vízügyi szakember állapítja meg)
 • a kút olyan ingatlanon helyezkedik el, ahol épület van vagy beépíthető
 • magánszemély a kérelmező
 • házi ivóvíz igény (pl.: ivás) és a háztartási igények (pl.: kerti locsolás, állatok itatása) kielégítésére szolgál
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál
Minden egyéb esetben a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút engedélyezési eljárása.
Az eljárás megindításához az alábbiak szükségesek:
 • Kérelem nyomtatvány kitöltése
 • Adatlap (fúrt vagy ásott)
 • Helyszínrajz (1:500, telken hol helyezkedik el a kút, szakember által készített)
 • Fénykép dokumentáció a kútról
Fentiek alapján felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ásott és fúrt kút engedélyeztetése esetén szükséges szakember bevonása, aki a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet 13. §-ban megjelölt jogosultsággal rendelkezik.
Az engedélyezési eljárás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 31. § (2) b) pontja alapján mentes az illeték-és díjfizetési kötelezettség alól. Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. Az ügyintézési határidő 60 nap.
 
A kérelmek benyújthatók személyesen, postai úton, e-mailben, vagy elektronikus úton a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal hivatali kapujára.
A benyújtandó kérelem nyomtatványai letölthetők innen:
Kérelem - dokumentum letöltése....
Adatlap (ásott kúthoz) - dokumentum letöltése...
Adatlap (fúrt kúthoz) - dokumentum letöltése...
 
A munkára vonatkozó jogszabályi előírások:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet
A vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVm rendelet
 
 
 

Vissza a hírek oldalra