Mai dátum: 2017.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Civil szervezetek

Tahitótfalu Község Önkormányzata a közművelődési, kulturális, oktatási, sport és szociális területen működő civil szervezetek számára vissza nem térítendő támogatást nyújt.


PÁLYÁZATI  KIÍRÁS

1./ A pályázat célja

Tahitótfalu Község Önkormányzata a közművelődési, kulturális, oktatási, sport és szociális területen működő civil szervezetek számára vissza nem térítendő támogatást nyújt Tahitótfalu közéletét, fejlődését elősegítő céljaik megvalósításához.

2./ A támogatásra rendelkezésre álló forrás és az elnyerhető támogatás

2017-ben a támogatásra szánt pénzkeret:  1.600.000          Ft.

3./ A támogatottak köre

Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu székhellyel rendelkező:

  • alapítványok
  • egyesületek
  • jogi személyiséggel rendelkező szervezetek
  • jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,

akik részére az önkormányzat a 2016. évi  tevékenységük értékelése alapján, illetve a 2017. évi   önkormányzati  rendezvénynaptárban szereplő önkormányzati rendezvények előkészítésében és lebonyolításában vállalt kötelezettségük alapján állapít meg támogatást. Működésre max. 50. 000 Ft. támogatás adható. 

Nem nyújthatnak be pályázatot:

  • pártok
  • önkormányzati fenntartású intézmények
  • közalapítványok
  • azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLV. törvény 26 § d. pontja szerint közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.

4./ A pályázati anyag tartalma

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. 

Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban (Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) vehető át, továbbá az Önkormányzati rendezvénynaptár is.

A pályázat beadásával egyidejűleg (legkésőbb) a 2016. évi tevékenységről szóló beszámolót is mellékelni szükséges.

5./ A támogatási döntés, az elbírálás határideje

A támogatások odaítéléséről a Kulturális Bizottság javaslatára a képviselő-testület dönt legkésőbb 2017.04.28-ig.  A pályázókat a pályázati döntés után 5 munkanapon belül értesítjük az eredményről. A civil szervezetek az elnyert támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon egy összegben vehetik igénybe.

6./ A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melyet a támogatott szervezet célja szerinti tevékenységének, működésének költségeire használhatja fel 2017. december 31-ig.

7./ A pályázatok beadásának módja, helye és határideje

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 03.31. 12,00 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal  (Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) 

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

A borítékra kérjük, írják rá: „Civil pályázat”

Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 5 napon belül egy alkalommal van lehetőség.

A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

 

8./ További információ

A pályázattal kapcsolatos további információ Kubanek István képviselőtől kérhető, a 06-30-349-4632 telefonszámon.

NYILATKOZAT

2017.02.16
 


 Tahitótfalu           www.tahitotfalu.hu           E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu           Oldaltérkép           Felhasználási feltételek