facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu

EP választás 2019

Kezdőlap > EP választás 2019
TÁJÉKOZTATÓ
 
 A 2019. évi  Európai Parlament Tagjainak választásáról
 
Tisztelt Választópolgárok!
 
A köztársasági elnök úr 2019. május 26. napjára, vasárnapra tűzte ki az Európai Parlament tagjainak magyarországi választását. A választásra jogosultakról, a benyújtható névjegyzékbe vételi kérelmekről, a jelölő szervezeteknek szóló információkról a Nemzeti Választási Iroda összefoglaló weboldalunkon tájékozódhat : http://www.valasztas.hu/ep2019
 
Ahogyan eddig is, a Magyarországon élő – lakcímmel rendelkező - magyar állampolgár automatikusan felvételre kerül az európai parlamenti választás névjegyzékére, arra külön kérelmet nem kell benyújtania.

Tahitótfalu – és Kisoroszi Községekben a szavazókörök megegyeznek az országgyűlési képviselő-választás szavazóköreivel.
Nagyon fontos, hogy 2019. május 26.-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltoztatását a címnyilvántartásban átvezetni! ( Ve. 79.§. (2) bekezdés)

A szavazás helyéről és idejéről a Nemzeti Választási Iroda 2019. április 5-éig értesíti a választópolgárokat.

Azt a választópolgárt, aki 2019. március 20-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe a helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történő felvételéről.

A szavazókörrel kapcsolatos kérelmet 2019. március 21.-től lehet benyújtani.

Az Európai parlamenti választáson Magyarország egy választókerület.

A szavazás 2019. május 26-án 6.00 órától 19.00 óráig tart. Ugyanúgy követelmény, hogy a választópolgár a személyi azonosságát és a lakcímét igazolni tudja. Ennek hiányában ugyanis a Szavazatszámláló Bizottság nem engedheti szavazni a megjelentet.

Ha valaki a szavazás napján nem a lakóhelyén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.

Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához, és 2019. május 24-én 16.00 óráig vonható vissza.

A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához
  • levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig
  • személyesen legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. május 26-án 12.00 óráig lehet benyújtani.
A mozgóurna iránti kérelmet a választás napján az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz is be lehet nyújtani meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével  úgy, hogy a kérelem május 26.-án legkésőbb 12.00 óráig megérkezzen a bizottsághoz.

Külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos kérelem:
  • a választópolgár kérheti, hogy külföldön tartózkodása miatt az általa megjelölt külképviselet névjegyzékébe vegye fel a választási iroda;
  • módosíthatja korábbi kérelmét, és külföldön szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg;
  • visszavonhatja korábbi kérelmét annak érdekében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.
A külképviseleti névjegyzékbe felvétel/módosítás iránti kérelem beérkezési határideje 2019. május 17. 16.00 óra.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én. 16.00 óráig kérheti törlését.
Az Európai Parlament tagjainak magyarországi választása során használandó nyomtatványokat az igazságügyi miniszter 3/2019.(II.27.) IM rendelete tartalmazza.
                                                                                              Eőryné dr. Mezei Orsolya s.k.
                                                                                                          jegyző, HVI vezető