facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Védőnői álláspályázat

2019. Október. 21.  Kategória: Állás

Védőnői álláspályázat

Tahitótfalu Község Önkormányzata pályázatot hirdet 2 fő védőnő munkakör betöltésére

Tahitótfalu Község Önkormányzata
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tahitótfalu Község Önkormányzata

2 fő Védőnő

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tahitótfalu Községben a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004 (V. 21.) ESzCsM. rendelet és egyéb jogszabályok, protokollok által meghatározott védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, Védőnői szakképesítés,
•         Védőnői területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•   iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sajtos Sándor polgármester nyújt, a +36 26 387 123 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Postai úton, a pályázatnak a Tahitótfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-2580/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         www.tahitotfalu.hu - 2019. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tahitotfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 
 

Vissza a hírek oldalra