Mai dátum: 2014.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hírek Archívum

Útlezárás - gázvezeték hálózat fejlesztés

Tisztelt Tahitótfalui Polgárok! Tájékoztatom Önöket, hogy a Tahi településrészen hamarosan elkezdődő csatornahálózat építésével összefüggően, a biztonságos munkavégzés és a lakosság ellátásának biztosítása érdekében, a Tigáz DSO új szakaszoló pontot épít ki.

Tisztelt Választópolgárok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Tahitótfalu Helyi Választási Bizottsága (HVB) 2014. 09. 03-án 11,00 órától ülést tartott. A Bizottság az 1./ napirend keretében egyhangúlag 3 igen szavazattal polgármester-jelöltként nyilvántartásba vette

Felújítják a Tildy Zoltán hidat

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzat által is több esetben kérelmezett útburkolati és dilatációs szerkezet felújítást a Tildy Zoltán hídon a Magyar Közút Nonprofit Zrt Pest Megyei Igazgatósága 2014. augusztus 11. és október 04. között elvégzi.

Tahitótfalu község Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata

Tahitótfalu község Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a település nemzetiségi szavazóköreiről

Önkormányzati választás 2014.

Magyarország Köztársasági Elnökének döntése értelmében 2014. október 12-én kerül sor az Önkormányzati választásokra.

Tahitótfalu - Kisoroszi Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben megállapítom, hogy Tahitótfalu településen Polgármesterjelölt állításához 140 fő Egyéni listás jelölt állításához 47 fő választópolgár ajánlása szükséges.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatása

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012.(V.3.) VM rendelet alapján a 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt tartalommal többek között a Duna és ártere kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDI20034) Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészítését végzi 2013-2014-ben.

Véradás - FALUHÁZ

Szeptember 10. Véradás. Időpont: 14:00-17:30. Helyszín: FALUHÁZ, Szabadság út 1/a.

Tájékoztató az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő hirdetményi úton történő közlésről

Tájékoztató az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő hirdetményi úton történő közlésről

2014. július 1-jén, a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatalában az ügyfélfogadás szünetel.

2014. július 1-jén, kedden a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatalában az ügyfélfogadás szünetel.

Tiszta udvar, rendes ház pályázat

Tahitótfalu Község Önkormányzata pályázatot hirdet "Tiszta udvar, rendes ház" cím adományozására

„Esélyt adni-esélyt kapni”

A Türr István Képző és Kutató intézet esélyegyenlőségi mentorhálózata pályázatot hirdet „Esélyt adni-esélyt kapni” témakörben. A pályázaton való részvétel arra ad alkalmat, hogy elgondolkodjunk azon, hogyan viszonyulunk társainkhoz a mindennapi életben, mikor éltük át azt a felemelő érzést, amit akkor érzünk, amikor mi tettünk Jót vagy amikor mi kaptunk Jót.

ÁLLÁS - Óvodapedagógus

Kisoroszi Fekete István Mesesziget Óvoda óvodapedagógus álláspályázata.

ÁLLÁS - Pénzügyi előadó

Tahitótfalu Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi előadó (regisztrált mérlegképes könyvelő) álláspályázata.

ÁLLÁS - Pénzügyi előadó

Tahitótfalu Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi előadó álláspályázata.

EBÖSSZEÍRÁS

Tahitótfalu közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve 2014. szeptember 01. – 2014. november 15. között ebösszeírásra kerül sor.

A Magyar Kémény Kft tájékoztatása

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Tahitótfaluban 2014. május 1. - szeptember 30. között kötelező kéményseprői közszolgáltatás várható.

Tájékoztatás a hulladék elszállításának rendjéről

Alábbi kiadványunkban szeretnénk tájékoztatni a lakóhelyére vonatkozóan a hulladék elszállításának rendjéről, és minden ezzel kapcsolatos további információról

Komposztláda igénylésének lehetősége

Tahitótfalu Község Önkormányzata lehetőséget biztosít lakossági komposztláda beszerzéséhez

Zeneiskolai Hirdetmény

Zeneiskolai beiratkozás időpontjai 2014/2015 tanévre

MIRE JOGOSULT? TÁJÉKOZTATÓ

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai tájékoztatót tartanak az igénybe vehető szociális juttatásokról, családtámogatási, társadalombiztosítási és egészségkárosodáson alapuló ellátásokról, a nyugdíj rendszert érintő változásokról, munkanélküli ellátásokról.

Közlemény a 2014/2015-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Tahitótfalu Község Önkormányzata által fenntartott Tahitótfalui Óvodákba a gyermekeket a 2014/2015-es nevelési évre 2014. május 5. napjától 2014. május 16. napjáig, 10:00-16:00 között lehet beíratni.

Értékvédelmi pályázati kiírás

Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014-ben is meghirdeti Helyi Értékvédelmi Pályázatát. Benyújtási határidő: 2014. április 30.

Hulladékszállítási ügyfélszolgálat változások

Hulladékszállítási ügyfélszolgálat változások

Felhasználói tájékoztató

A házi szennyvíz beemelők létesítésével, közszolgáltatói üzemeltetésével kapcsolatosan. Amennyiben Ön nem rendelkezik szennyvízátemelővel, ilyen berendezés ingatlanán nem üzemel, úgy a jelen tájékoztatást tekintse tárgytalannak.

Hulladékszállítás felhívás!

Felhívjuk Tisztelt Lakosaink figyelmét, hogy a hulladékszállítási napokon (Tótfalu-hétfő, Tahi-kedd) reggel 6 óráig tegyék ki a hulladékot az ingatlanuk elé Az új hulladékszolgáltató más útvonalon jár, mint az előző, ezért nem áll módunkban a késői kirakás miatti reklamációkat elfogadni. Amennyiben...

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete ingyenes jogi tanácsadást indít család- és gyermekvédelmi témakörben Sziklainé dr. Kiss Erzsébet ügyvéd segítségével.

Behajtási súlykorlátozás védett útvonalakra

A súlykorlátozással védett útvonalakra történő behajtási engedély kiadásának feltételei

Epermester Pincészet hírei

A Tahitótfalui Epermester Pincészet hírei, újdonságai, információk Frissítve: 2013.05.08.

Pedagógiai szakszolgálat működési körzete

A Pest Megyei Kormányhivatal Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott Úr által kijelölte a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata

Tahitótfalu Község Önkormányzata Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata

Jogi útmutató

Árvízkárral kapcsolatos lehetőségek és tennivalók

Közvilágítási hibabejelentés

2012. január 01-től, Tahitótfaluban új szolgáltató végzi a közvilágítási karbantartást.

Felhívás valamennyi Földhasználó számára!

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változására tekintettel az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.

Főépítészi tájékoztató

A Szentendrei-sziget települései közös érdekű feladataik célszerűbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása érdekében, a helyi építéshatóságok megszüntetése okán, közös főépítész alkalmazása mellett döntöttek.

JÁRÁSI HIVATAL

Tisztelt Tahitótfalui Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tahitótfaluban, a Községháza épületében működő járási hivatal kirendeltsége, okmányirodai feladatokat nem lát el.

KÖZLEMÉNY

A zártkert tulajdonosok részére, a földhasználati regisztrációval kapcsolatosan

Felhívás - Duna projekt

A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás, melynek munkálataiban Tahitótfalu is érintett.

 
Tahitótfalu           www.tahitotfalu.hu           E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu           Oldaltérkép           Felhasználási feltételek