Mai dátum: 2014.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hírek Archívum

A Polgármesteri Hivatal ünnepi ügyfélfogadási rendje

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal munkarendje az ünnepi időszakban az alábbiak szerint alakul.

Tahitótfalu Képviselő-testülete 177/2014.(10.01.) határozatával elfogadta Településszerkezeti tervét, valamint 7/2014.(X.02.) számon rendeletet alkotott Helyi Építési Szabályzatáról.

Tahitótfalu Képviselő-testülete 177/2014. (10.01.) határozatával elfogadta Településszerkezeti tervét, valamint 7/2014.(X.02.) számon rendeletet alkotott Helyi Építési Szabályzatáról.

Főépítészi tájékoztatás

Tájékoztató a rendeltetési mód változáshoz (átminősítéshez) szükséges hatósági bizonyítványok kiállításáról, az építéshatósági ügyek ügyintézési rendjéről, valamint a települési főépítész feladatkörébe tartozó ügyek ügyintézési rendjéről

Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető Állás

Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető munkakör betöltésére.

TÜDŐSZŰRÉS TAHITÓTFALUBAN

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, hogy Tahitótfalu községben 2014. október 20-tól 2014. november 06-ig TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

Szigetmonostor bölcsődevezető álláspályázata

Szigetmonostor bölcsődevezetői álláspályázatot hírdet.

Önkormányzati választás 2014. EREDMÉNYEK

Önkormányzati választás 2014. EREDMÉNYEK

Bursa Hungarica pályázat

Bursa Hungarica 2014/2015. tanév második és 2015/2016. tanév első félévére vonatkozó pályázati kiírás

Ingyenes faág és venyige elszállítás novemberben

Értesítjük a tahitótfalui ingatlantulajdonosokat, községünk önkormányzata 2014. november hóban ismét biztosítja az ingatlanokon keletkezett faágak és venyigék térítésmentes elszállítását.

Állás - óvodapedagógus munkakör

A „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatása

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012.(V.3.) VM rendelet alapján a 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt tartalommal többek között a Duna és ártere kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDI20034) Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészítését végzi 2013-2014-ben.

Tájékoztató az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő hirdetményi úton történő közlésről

Tájékoztató az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő hirdetményi úton történő közlésről

„Esélyt adni-esélyt kapni”

A Türr István Képző és Kutató intézet esélyegyenlőségi mentorhálózata pályázatot hirdet „Esélyt adni-esélyt kapni” témakörben. A pályázaton való részvétel arra ad alkalmat, hogy elgondolkodjunk azon, hogyan viszonyulunk társainkhoz a mindennapi életben, mikor éltük át azt a felemelő érzést, amit akkor érzünk, amikor mi tettünk Jót vagy amikor mi kaptunk Jót.

EBÖSSZEÍRÁS

Tahitótfalu közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve 2014. szeptember 01. – 2014. november 15. között ebösszeírásra kerül sor.

Tájékoztatás a hulladék elszállításának rendjéről

Alábbi kiadványunkban szeretnénk tájékoztatni a lakóhelyére vonatkozóan a hulladék elszállításának rendjéről, és minden ezzel kapcsolatos további információról

Komposztláda igénylésének lehetősége

Tahitótfalu Község Önkormányzata lehetőséget biztosít lakossági komposztláda beszerzéséhez

MIRE JOGOSULT? TÁJÉKOZTATÓ

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai tájékoztatót tartanak az igénybe vehető szociális juttatásokról, családtámogatási, társadalombiztosítási és egészségkárosodáson alapuló ellátásokról, a nyugdíj rendszert érintő változásokról, munkanélküli ellátásokról.

Hulladékszállítási ügyfélszolgálat változások

Hulladékszállítási ügyfélszolgálat változások

Felhasználói tájékoztató

A házi szennyvíz beemelők létesítésével, közszolgáltatói üzemeltetésével kapcsolatosan. Amennyiben Ön nem rendelkezik szennyvízátemelővel, ilyen berendezés ingatlanán nem üzemel, úgy a jelen tájékoztatást tekintse tárgytalannak.

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete ingyenes jogi tanácsadást indít család- és gyermekvédelmi témakörben Sziklainé dr. Kiss Erzsébet ügyvéd segítségével.

Behajtási súlykorlátozás védett útvonalakra

A súlykorlátozással védett útvonalakra történő behajtási engedély kiadásának feltételei

Epermester Pincészet hírei

A Tahitótfalui Epermester Pincészet hírei, újdonságai, információk Frissítve: 2013.05.08.

Pedagógiai szakszolgálat működési körzete

A Pest Megyei Kormányhivatal Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott Úr által kijelölte a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata

Tahitótfalu Község Önkormányzata Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata

Jogi útmutató

Árvízkárral kapcsolatos lehetőségek és tennivalók

Közvilágítási hibabejelentés

2012. január 01-től, Tahitótfaluban új szolgáltató végzi a közvilágítási karbantartást.

Felhívás valamennyi Földhasználó számára!

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változására tekintettel az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.

Főépítészi tájékoztató

A Szentendrei-sziget települései közös érdekű feladataik célszerűbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása érdekében, a helyi építéshatóságok megszüntetése okán, közös főépítész alkalmazása mellett döntöttek.

JÁRÁSI HIVATAL

Tisztelt Tahitótfalui Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tahitótfaluban, a Községháza épületében működő járási hivatal kirendeltsége, okmányirodai feladatokat nem lát el.

KÖZLEMÉNY

A zártkert tulajdonosok részére, a földhasználati regisztrációval kapcsolatosan

Felhívás - Duna projekt

A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás, melynek munkálataiban Tahitótfalu is érintett.

 
Tahitótfalu           www.tahitotfalu.hu           E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu           Oldaltérkép           Felhasználási feltételek