Mai dátum: 2015.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hírek Archívum

Gyermek háziorvosi rendelés

Tájékoztatás gyermek háziorvosi helyettesítésről

1-1 fő óvodapedagógus állás

Tahitótfalui Óvodák a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tahitótfalu I. és II.sz. Óvoda 1-1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Tájékoztatás

Július 1-je a Közszolgálati Tisztviselők Napja és Semmelweis nap

Mesterecset Rajzpályázat a Magyar Államkincstárnál

Tudtad, hogy akár már az iskolai évek alatt is lehet megtakarításod a Magyar Államkincstárnál? Országos rajzpályázatot hirdet a Magyar Államkincstár, amelyen minden 6-14 év közötti gyermek részt vehet.

Pályázati - felhívás igazgatási előadó

Leányfalu Nagyközség Polgármesteri Hivatali pályázatot hirdet igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Pénzügyi előadó állás

Pénzügyi előadó állás pályázat Tahitótfalu

Volánbusz VÁLTOZÁS!

Ideiglenes menetrend módosítás a csatornázási munkák miatt.

Nyári Diákmunka

Tahitótfalu Önkormányzata 2015 július 1 és augusztus 31 között maximum 2 hónap időtartamra a „Nyári Diákmunka” program keretén belül 5 fő alkalmazását tervezi.

EBÖSSZEÍRÁS

Tahitótfalu közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve 2014. szeptember 01. – 2014. november 15. között ebösszeírásra kerül sor.

Lomtalanítás Tahitótfaluban!

Értesítjük Önöket, hogy a 2015 évi lomtalanítást Tahitótfaluban a két településrészen eltérő időpontban (Tótfalu településrészen 2015. június 27-én szombaton, Tahi településrészen 2015. július 04-én szombaton) rendezzük meg.

Ágak és nyesedékek elszállítása

Értesítjük a tahitótfalui ingatlantulajdonosokat, hogy községünk önkormányzata 2015. április hónapban ismét biztosítja az ingatlanokon keletkezett faágak, és venyige térítésmentes elszállítását.

Birtokvédelmi ügyek

A birtokvédelem kérdéskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:1 § – 5:8 §-aiban foglalt rendelkezések szabályozzák. A Ptk. 5:5. § (1) bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (a továbbiakban: tilos önhatalom).

Tiszta udvar, Rendes ház

A Településfejlesztési Bizottság javaslatára a Képviselő-testület 2015 évben is meghirdeti a „ Tiszta udvar, Rendes ház” pályázati lehetőséget. Ennek keretében várjuk a szépen karbantartott porták tulajdonosainak jelentkezését.

Diákalkotók VI. Országos Tűzzománc Pályázatának eredménye

Gratulálunk a nyerteseknek! Szeretettel várjuk az alkotókat és felkészítő tanáraikat a 2015. május 30-án 15 órakor kezdődő díjkiosztó ünnepségre, amelyre a 17. Eperfesztivál keretein belül a Fesztiválparkban a színpadon kerül sor.

Tájékoztatás a hulladék elszállításának rendjéről

Alábbi kiadványunkban szeretnénk tájékoztatni a lakóhelyére vonatkozóan a hulladék elszállításának rendjéről, és minden ezzel kapcsolatos további információról

Helyi Értékvédelmi Pályázati kiírás

2015. évi Pályázati kiírás Tahitótfalu szigeti településrészén lévő helyi védett épületek külső utcai homlokzatának, utcai kapujának, kerítésének helyreállítására.

ÉGETÉS FELHÍVÁS 2015.03.20.

Felhívjuk Tahitótfalu község lakosságának figyelmét, hogy a közelmúltban megváltozott Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a Környezetvédelmi Törvény vonatkozó előírásainak megfelelően, Tahitótfalu Község Képviselő-testülete helyi új tűzgyújtási rendeletet alkotott. A rendelet 2015. március 20-tól hatályos. A rendelet teljes szövege az alábbiakban olvasható:

Hirdetmény az általános iskolai beíratásról

Pest Megyei Kormányhivatal hirdetménye az általános iskolai beíratásról

Komposztláda igénylésének lehetősége

Tahitótfalu Község Önkormányzata lehetőséget biztosít lakossági komposztláda beszerzéséhez

Veszélyeshulladék-gyűjtés Tahitótfaluban!

2015. június 27-én (szombat) veszélyeshulladék-gyűjtést rendezünk Tahitótfaluban.

A HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK RENDJE

Alábbi kiadványunkban szeretnénk tájékoztatni a lakóhelyére vonatkozóan a hulladék elszállításának rendjéről, és az ezzel kapcsolatos további információkról.

Tahitótfalu Képviselő-testülete 177/2014.(10.01.) határozatával elfogadta Településszerkezeti tervét, valamint 7/2014.(X.02.) számon rendeletet alkotott Helyi Építési Szabályzatáról.

Tahitótfalu Képviselő-testülete 177/2014. (10.01.) határozatával elfogadta Településszerkezeti tervét, valamint 7/2014.(X.02.) számon rendeletet alkotott Helyi Építési Szabályzatáról.

Főépítészi tájékoztatás

Tájékoztató a rendeltetési mód változáshoz (átminősítéshez) szükséges hatósági bizonyítványok kiállításáról, az építéshatósági ügyek ügyintézési rendjéről, valamint a települési főépítész feladatkörébe tartozó ügyek ügyintézési rendjéről

Tájékoztató a magánfőző berendezések bejelentésről

2015. január 1-i hatállyal módosult a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, mely alapján több tekintetben megváltozott a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés, saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása.

PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEKNEK

Tahitótfalu Község Önkormányzata a közművelődési, kulturális, oktatási, sport és szociális területen működő civil szervezetek számára vissza nem térítendő támogatást nyújt Tahitótfalu közéletét, fejlődését elősegítő céljaik megvalósításához.

Tájékoztató az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő hirdetményi úton történő közlésről

Tájékoztató az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő hirdetményi úton történő közlésről

MIRE JOGOSULT? TÁJÉKOZTATÓ

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai tájékoztatót tartanak az igénybe vehető szociális juttatásokról, családtámogatási, társadalombiztosítási és egészségkárosodáson alapuló ellátásokról, a nyugdíj rendszert érintő változásokról, munkanélküli ellátásokról.

Hulladékszállítási ügyfélszolgálat változások

Hulladékszállítási ügyfélszolgálat változások

Behajtási súlykorlátozás védett útvonalakra

A súlykorlátozással védett útvonalakra történő behajtási engedély kiadásának feltételei

Felhasználói tájékoztató

A házi szennyvíz beemelők létesítésével, közszolgáltatói üzemeltetésével kapcsolatosan. Amennyiben Ön nem rendelkezik szennyvízátemelővel, ilyen berendezés ingatlanán nem üzemel, úgy a jelen tájékoztatást tekintse tárgytalannak.

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete ingyenes jogi tanácsadást indít család- és gyermekvédelmi témakörben Sziklainé dr. Kiss Erzsébet ügyvéd segítségével.

Pedagógiai szakszolgálat működési körzete

A Pest Megyei Kormányhivatal Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott Úr által kijelölte a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata

Tahitótfalu Község Önkormányzata Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata

Jogi útmutató

Árvízkárral kapcsolatos lehetőségek és tennivalók

Közvilágítási hibabejelentés

2012. január 01-től, Tahitótfaluban új szolgáltató végzi a közvilágítási karbantartást.

Felhívás valamennyi Földhasználó számára!

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változására tekintettel az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.

Főépítészi tájékoztató

A Szentendrei-sziget települései közös érdekű feladataik célszerűbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása érdekében, a helyi építéshatóságok megszüntetése okán, közös főépítész alkalmazása mellett döntöttek.

JÁRÁSI HIVATAL

Tisztelt Tahitótfalui Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tahitótfaluban, a Községháza épületében működő járási hivatal kirendeltsége, okmányirodai feladatokat nem lát el.

KÖZLEMÉNY

A zártkert tulajdonosok részére, a földhasználati regisztrációval kapcsolatosan

 
Tahitótfalu           www.tahitotfalu.hu           E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu           Oldaltérkép           Felhasználási feltételek