https://www.splayce.eu/situs-slot-online/ https://bappeda.pareparekota.go.id/-/slot-gacor-88/
slot terbaik slot gacor gampang menang slot dana jendralsmaya slot gacor hari ini slot demo slot gacor slot dana data hk slot pulsa terbaru slot gacor slot gacor slot pulsa slot terbaru Tahitótfalu Község Önkormányzata - Térfigyelő Rendszerek
facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Kisokos > Térfigyelő Rendszerek

Térfigyelő Rendszerek


TÁJÉKOZTATÁS

TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete 2016. február 11-én a 19/2016. (02.11.) Kt. határozatával a közterületi térfigyelő rendszer kiépítése mellett döntött, a kamerák felszerelési helyét és működtetési szabályait a 6/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A működtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, az önkormányzati rendészeti szerv tevékenységének és a rendőrség munkájának segítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 7.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület):

Sorszám

Megnevezés


Kamerák db száma

 

1.

Tahi Hídfő

1

2.

Tahitótfalu Hősök tere

4

3.

Tahi Szabadság tér

3

4.

Szentendrei út 5-15. számmal szemben

2

5.

Szentendrei út 5-15. belső parkoló

1

Összesen

 

11

Az üzemeltetést az Önkormányzat végzi.

A rendszer használata a Ktftv., az adatvédelmi törvény, valamint az ezek rendelkezései alapján a jegyző által kiadott Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzata alapján történik. A Szabályzat a www.tahitotfalu.hu honlapon megtalálható.

A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják, ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak.

A Ktftv. 7.§ (2) bekezdése szerint: A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet. A Ktftv.7.§ (3) bekezdése előírja: A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a Képviselő-testület dönt. A Ktftv. 7.§ (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel a rögzítés helyszínén

a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,

b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,

c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá

d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.

Közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére – belföldi jogsegély keretében – a Ktftv 7. § (2) bekezdés szerint rögzített felvétel továbbítható, ha a megkereső hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli.

A kialakított térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti. A felvételeket 5 nap elteltével automatikusan törli kivéve, ha az önkormányzat kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy a hatóság eljárást indított. Ebben az esetben az önkormányzat megbízottja a rögzített felvételt az eljárására jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 30 napot.

A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

A fentiekben felsoroltakon kívül más okból felvétel nem adható ki, illetve harmadik személy által a felvétel nem tekinthető meg, és a felvételeket – azok továbbítását követően, miután meggyőződtünk, hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas – haladéktalanul töröljük. Amennyiben a kérelmező a róla készült felvétel megtekintését kéri vagy kérelme arra irányul, hogy a felvételrészletet a Felügyelet a részére továbbítsa, először megvizsgáljuk, hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e (a kérelmező szerepel-e a felvételen).

 

Bízunk benne, hogy a Térfigyelő Rendszer nagyban hozzájárul a település közbiztonságának javításához.

Tahitótfalu, 2016. június 02.

P.H               

Dr. Sajtos Sándor sk.

polgármester

 

LETÖLTÉSEK

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete A közterületi térfigyelő rendszerről

Letöltés

Tájékoztató a Térfigyelő Rendszer működéséről

Letöltés

A Közterület Felügyelő Rendszerről szóló rendelet tervezethez Tájékoztat az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Letöltés


Vissza a főoldalra
404: Not Found