facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Állás pályázat Óvoda - 1 fő óvodapedagógus
Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha pályázatot hirdet 2022 Tahitótfalu, Almásy László utca 17. 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére
Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
2022 Tahitótfalu, Almásy László utca 17.
1 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2022 Tahitótfalu, Almásy László utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy az igénylőlap, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csörginé Kemény Ildikó nyújt, a
+36303266272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Csörginé Kemény Ildikó részére a faluovi@tahitotfalu.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• http://www.tahitotfalu.hu/ - 2019. július 3.

Vissza a hírek oldalra