Mai dátum: 2018.

Társadalmi egyeztetés

       Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének  a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tarsadalmiegyeztetes@tahitotfalu.hu elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett rendelet-tervezetről, koncepcióról. A vélemények beérkezéséről visszaigazolás küldünk. A közérdekű véleményeket összegyűjtjük és feldolgozzuk. A véleményezési határidő lejártát követő 10 munkanapon belül rövid összefoglalót készítünk, amelyet a honlapon közzéteszünk. A rendelet előkészítőjét egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

A rendelet előkészítője a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét, elektronikus levélcímét – a visszaigazolás küldése, valamint a vélemény közzététele céljából - legkésőbb a véleményezett jogszabály hatálybalépésétől számított másfél évig kezeli. Amennyiben a véleményezett jogszabály nem lép hatályba, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törölni kell.

A névtelenül beérkezett, a közerkölcsöt sértő, valamint a tervezet tárgyához nyilvánvalóan nem kapcsolódó véleményeket, azok figyelembevétele nélkül, töröljük.

Köszönjük, hogy véleményével segíti a munkánkat!

Tisztelettel:

Dr. Sajtos Sándor s.k
   polgármester              

 

AKTÍV TÁRSADALMI EGYEZTETÉS

Előterjesztés: Tahitótfalu község …/2017 (……) számú rendelete a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

Dátum:

Kezdő időpont: 2017. április

Lejár: 2017. május 5.

Tahitótfalu község …/2017 (……) számú rendelete a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

Vélemény küldése: tarsadalmiegyeztetes@tahitotfalu.hu


 

ARCHÍV TÁRSADALMI EGYEZTETÉS


Előterjesztés: A környezetvédelemről szóló 23/2000. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítása

Dátum:

Kezdő időpont: 2017. február

Lejár: 2017. március 1.

Előterjesztés, hatásvizsgálat Körny.véd. rend. módosítása 2017.

Vélemény küldése: tarsadalmiegyeztetes@tahitotfalu.huElőterjesztés: Tahitótfalu község 1393/3 helyrajzi számú területére vonat településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési dokumentáció ismertetése

Dátum:

Kezdő időpont: 2016. október 28.

Lejár: 2016. november 15.

Letöltés szabályozási terv módosítás

Letöltés véleményezési dokumentáció

Vélemény küldése: foepitesz@tahitotfalu.hu

 

 

Előterjesztés: Településképi rendelet társadalmi vitára bocsátása

Dátum: 

Kezdő időpont: 2015. július 27.

Lejár: 2015. augusztus 24.

Rendelet LETÖLTÉS...

Vélemény küldése: tarsadalmiegyeztetes@tahitotfalu.hu

 

 

ElőterjesztésA közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről

Dátum: 

Kezdő időpont: 2015. április 20.

Lejár: 2015. május 05.

Rendelet LETÖLTÉS...

Előterjesztés LETÖLTÉS...

Vélemény küldése: tarsadalmiegyeztetes@tahitotfalu.hu


------------------------------------------------------


ElőterjesztésDöntés a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló új rendeletmegalkotásáról.

Dátum: 

Kezdő időpont: 2014. november 10.

Lejár: 2014. november 19.

LETÖLTÉS...

Vélemény küldése: tarsadalmiegyeztetes@tahitotfalu.hu

 


 Tahitótfalu           www.tahitotfalu.hu           E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu           Oldaltérkép           Felhasználási feltételek