facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Állás pályázat Óvoda - 1 fő óvodapedagógus
Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha pályázatot hirdet 2022 Tahitótfalu, Almásy László utca 17. és 2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 12. 1 - 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére
Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha
 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
2022 Tahitótfalu, Almásy László utca 17. és 2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 12.

1 - 1 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2022 Tahitótfalu, Almásy László utca 17.
Pest megye, 2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 12.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás szerint
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
•Főiskola, óvodapedagógus,
•magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy az igénylőlap, szakmai önéletrajz
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánáti Anita nyújt, a +36/30-831-8946 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Bánáti Anita részére a faluovi@tahitotfalu.hu E-mail címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 27.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•http://www.tahitotfalu.hu/ - 2019. július 26.

Vissza a hírek oldalra