facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu

Díszpolgárok és Emlékérmesek

Kezdőlap > Díszpolgárok és Emlékérmesek

Tahitótfalu Díszpolgára, Tahitótfaluért Emlékérem elismerésben részesültek


2005. március 15-én díjazottak

Tahitótfalu díszpolgára: Kepler Erzsébet

Tahitótfaluért emlékérem: Chambrené Rainer Gabriella


2006. március 15-én díjazottak

Tahitótfalu díszpolgára (posztumusz): Vaczó József 

Tahitótfaluért emlékérem: G. Szalai István, Szőnyi Zsuzsanna és Wegroszta Gyula 


2007. március 15-én díjazottak

Tahitótfalu díszpolgára: Horányi Sándorné

Tahitótfalu díszpolgára (posztumusz): dr. Ecsedy Aladár


2010. augusztus 20-án díjazottak

Tahitótfalu díszpolgára: Szántó Sándor és Benedek István (posztumusz)

Tahitótfaluért emlékérem: Almássy Csaba


2011. augusztus 20-án díjazottak

Tahitótfalu díszpolgára: Chambrené Rainer Gabriella

Tahitótfaluért emlékérem: Csizmadi Csaba és Gaál Sándor
2012.

Tahitótfalu Díszpolgára: Csörgő Eszter (posztumusz)

Tahitótfaluért Emlékérem: Várady Béla


2013.

Tahitótfaluért Emlékérem: Tahi településrész, Tótfalu településrész


2015. augusztus 20-án díjazottak

Tahitótfalu Díszpolgára Kósa Klára

Életrajz...

Prof. Dr. Fehér Károly

Életrajz...

 

2017.

Tahitótfalu Díszpolgára: Tasnádi Józsefné
Tahitótfaluért Emlékérem: Gábris Magdolna

Tasnádi Józsefné

Tasnádi Józsefné Rácz Margit 1943-ban született Tahitótfaluban. A településen járt általános iskolába, majd a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban kitűnően érettségizett. Budapesten a Tanítóképző Főiskolán tanult Tahitótfalu társadalmi ösztöndíjasaként. Bár újságírói állás ajánlatot kapott Ancsel Éva filozófus tanárától, ő kötelességének érezte, hogy szülőfalujában tanítson köszönetképpen. 1965-ben kezdte pedagógusi pályáját a Pollack Mihály Általános Iskolában és innen is ment nyugdíjba iskolaigazgatóként1998-ban. Közben elvégezte Egerben a matematika tanári szakot, így nem csak tanítóként, hanem matematika tanárként is okította településünk gyermekeit több generáción át. Gyermekszeretete minden tettében jelen volt. Nem csak tanította őket, de nevelte jó modorra, tisztességre, emberségre, múltunk megismerésére és tiszteletére. Kiemelkedően fontosnak tartotta a biztos alapok lerakását, hogy legyen mire építeni a gyermekek tudását. Hatékony olvasástanulási módszert alkalmazott, a dislexiás, disgráfiás tanulók számára pedig olyan korrigáló módszert dolgozott ki, amit több iskola is átvett. Az Oktatási Minisztéium módszerét elismerő oklevéllel jutalmazta.
Iskolánkban Tasnádi Józsefné vezette be a két idegen nyelv tanítását, és szervezte meg a zeneiskolát, mely kiemelkedési lehetőséget teremtett iskolánk számára. Kollégái, volt diákjai szeretettel és elismeréssel emlékeznek a vele töltött évekre, évtizedekre.


Gábris Magdolna

Gábris Magdolna kisgyermekkorát Szobon töltötte. 1980-ban került családjával Tahitótfaluba, miután szobi házuk leégett. Településünk otthont és munkát biztosított szüleinek.1998-ban a tahitótfalui Polgármesteri Hivatalban szociális gondozóként kezdett dolgozni. 2008-ban a Figyelj Rám! Egyesület ellátási szerződést kötött a hivatal, így Magdolna azóta az egyesület keretein belül végzi településünkön a gondozói munkát. Ágyhoz kötött betegeket, fogyatékkel élőket ápol, nem csak fizikai segítséget, de lelki támaszt is nyújtva nekik. Munkáját példamutató emberséggel, erős hittel, alázattal végzi.

 

 
2018.

Tahitótfalu Díszpolgára: Szőnyi Zsuzsanna (posztumusz)

Szőnyi Zsuzsanna

1959. április 10-én született Kiskunmajsán.
1978-ban felvételt nyer a Magyar Képzőművészeti Főiskola faszobrász - restaurátor szakára, ahol 1983-ban diplomázott. Diplomamunkája és diplomadolgozata az esztergomi Keresztény Múzeum gyűjteményében található Szt. Afrát ábrázoló középkori szárnyasoltár egy darabja volt.
A főiskola befejezése után felvételt nyert a Magyar Képzőművészeti Alapba, majd jogutódjának a MAOE-nek is tagja volt. A Magyar Restaurátorok Egyesületének megalakulásától tagja volt.
A tanulmányi évek után önálló restaurátorként dolgozott, majd 1986-1987-ben az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség szakrestaurátoraként dolgozott.
1988 óta ismét önálló restaurátorként tevékenykedett. 1998-ban családi vállalkozásban, a Szőnyi-WegrostaKkt-ban végezte a restaurátori munkákat
1991-ben a Szent Ferenc Sebei templomban végzett restaurátori munkájáért Paskai László bíboros, prímás, esztergomi érsek úrtól elismerő okiratot és aranyérmet kapott. A fertődi Eszterházy Kastély-kápolna restaurálása 2001-ben Európa Nostra-díjban részesült, ahol Szőnyi Zsuzsanna az oltár restaurálását végezte. A fertőszentmiklósi Szent Miklós templom restaurálása 2015-ben ICOMOS-díjat kapott, ahol a templom főoltárát, mellékoltárát és szószékét restaurálta.
1983-tól számos katolikus ás református templom faberendezési tárgya újult meg keze munkájától, többek között a szigetmonostori katolikus templom szószéke, a pócsmegyeri református templom szószéke és Mózes-padja.
Számtalan helytörténeti kiállítás szervezésében, rendezésében vállalt aktív szerepet, melyeket a gyülekezeti teremben láthattunk. Több beszélgetést szervezett a 90-es években a településünkön élő idős emberekkel a falu múltjáról, életükről, amelyeket kép- és hanganyag őriz. A településért végzett munkájáért Tahitótfalu Önkormányzat képviselőtestülete Szőnyi Zsuzsannát 2006-ban Tahitótfaluért Emlékéremmel tüntette ki.
Azt mondják, akire sokat gondolnak, azt nem felejtik el, az nem hal meg, csak fizikai valójában nincs többé velünk. Szőnyi Zsuzsanna ilyen ember, mindig itt lesz velünk, az emlékeinkben, a szívünkben.
 

2019.

Tahitótfalu Díszpolgára: d’OuvenouLórándné Hajós Sarolta (posztumusz)
Tahitótfaluért Emlékérem: Bánk Zsuzsanna

D’ OuvenouLórándné Hajós Sarolta

Budapesten született a Krisztinavárosban nevelkedett, 14 évesen került az angolkisasszonyok tanítóképző iskolájába. 1957-től tanítónőként dolgozott településünkön. Először az egykori árvaházban működő iskolában tanított. A hely szűke és a tanárhiány miatt felváltva, délelőtt és délután folyt két-két osztállyal a tanítás. Sarolta a hatvanas évek elején bekerült a falu központi iskolájába. Alsós tanítónőként oktatott a Népházban, a gyülekezeti teremben, az egykori katolikus iskolában és a Tanácsházán. 1980-ban nyugdíjba vonult, de megszakításokkal tíz évig a napköziben tanított tovább. A tanításban az igazságosságot tartotta nagyon fontosnak. Közel ötszáz gyerekkel ismertette meg az írást, olvasást és a számolást. Tanítványaira nagy szeretettel gondolt mindig, többükkel élete utolsó éveiben is baráti kapcsolatot ápolt.


Bánk Zsuzsanna
 

A Zeneakadémia után, 1963-től az éppen önállóvá vált Szentendrei Állami Zeneiskolában kezdte meg a hegedűtanári pályáját. Az iskolaépítés, tanszaképítés mellett 1969-től a Vonószenekar létrehozásában is jelentős szerepet játszott, és igazgatóhelyetteseként 1974-től az egyre gyarapodó iskola vezetésében is részt vett. 1984-től nyugdíjba vonulásáig, 1994-ig igazgatóként felelt a szentendrei zeneiskoláért. Nyugdíjba vonulása után, 1996-ban testvérével Bánk Judittal és iskolánk jelenlegi  zeneiigazgatóhelyettesével Mákó Miklóssal  a békásmegyeri Etüd Zeneiskola tagozataként indított zeneiskolai képzést szeretett falujában, Tahitótfaluban. Két év után Tasnádi Józsefné akkori iskolaigazgató lelkes támogatásával Általános- és Zeneiskolaként kezdhették el a tanévet a zeneiskolai tanárok és növendékeik. A zeneiskolai tagozat vezetőjeként fáradhatatlan lelkesedéssel és szorgalommal szervezte a zenei képzést: az egyre növekvő igényt kielégítendő létrejött a fuvola, gitár, klarinét tanszak is. A zeneiskolai létszám jelenleg 8 tanár és 150 gyermek. Hangversenyeinken, községi ünnepeinken, templomainkban rendszeresen fellépnek növendékeik és tanáraik egyaránt. 2006-ban az ő támogatásával indult útjára a Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Kamaratalálkozója, melyen a régió zeneiskolái szívesen vesznek részt, s két évvel ezelőttig zsűritagként ő maga is részt vett a találkozókon. Növendékei közül többen az egyetemi éveik alatt is folytatták a hegedűtanulást. Tahitótfaluban 2010-ig tanított. Távozásakor növendékeit egykori tanítványa, Marosi Ágnes vette át.
Tahitótfalu zenei életének megálmodója, megszervezője idén lesz 80 éves.