facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu

Hatályos Rendeletek

Kezdőlap > Hatályos Rendeletek


Hatályos rendeletek


Képviselő-testület működésével kapcsolatos rendeletek


7/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelet Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(Egységes szerkezetben a 18/2015. (VII.21.), a 6/2017. (III.31.), a 7/2018. (XI.09.), valamint a 6/2020.(IV.30.) számú önk. rendeletekkel)
letöltés...
Mellékletek letöltése...
Függelék letöltése...

12/2015. (V.19.) önkormányzati rendelet a képviselők díjazásáról
[Egységes szerkezetben a 9/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelettel]
letöltés...
 

Gazdálkodás

3/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
[Egységes szerkezetben a 19/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel]
letöltés...

1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
letöltés...1
letöltés...2

8/2020. (VII.15.)  önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
letöltés... 1
letöltés... 2
letöltés... 3
letöltés... 4

Helyi adók


22/2015. (XI.27.) önkormányzat rendelet a helyi adók megállapításáról és bevezetéséről 
[Egységes szerkezetben az 1/2016. (I.26.); a 15/2017. (XII. 01.), valamint a 12/2019. (XI.27.) önkormányzati rendeletekkel]
letöltés...

16/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelet az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről
letöltés...
 

Helyi díjak

3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet a közterület használatról, valamint a helyi díjakról
letöltés...

4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet a házasságkötések szolgáltatási díjairól
letöltés...

6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
letöltés...

5/2019. (V.17.) önkormányzati rendelet gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról
[Egységes szerkezetben a 11/2019. (X.01.) önkormányzati rendelettel]
letöltés...

15/2009. (X.05.) önkormányzati rendelet a 12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik
helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról

[Egységes szerkezetben a 10/2010. (IV.23.), a 8/2012. (V.15.), valamint az 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletekkel]
letöltés...

Környezetvédelem

23/2000.  (XII.08.) önkormányzati rendelet a környezetvédelemről
[Egységes szerkezetben a 16/2005. (VII.1.), a 8/2012. (V.25.), az 5/2013. (III.22.), az 5/2015 (III.20.), az 5/2017. (III.31.), valamint a 8/2019. (VIII.12.) önkormányzati rendelettel]
letöltés...

7/2003. (VI. 12.) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálatról
[Egységes szerkezetben az 1/2005. (II.01.) önkormányzati rendelettel]
letöltés...

14/2007. (XI.26.) önkormányzati rendelet a helyi állattartásról
[Egységes szerkezetben a 8/2012. (V.25.), a 7/2013. (V.17.), valamint a 7/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletekkel]
letöltés...
 

Építési szabályozások

7/2014.(X.02.) önkormányzati rendelet Tahitótfalu Község Helyi Építési Szabályzatáról
Mellékletek:

11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
letöltés...

16/2017. (XII.13.)önkormányzati rendelet a településkép védelméről
letöltés...
A rendelet 1. sz. melléklete letöltés...
 

Hulladékgazdálkodás szabályai

9/2019. (VIII.01.) önkormányzati rendelet a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás
helyi szabályairól
letöltés...
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
 

Közösségi együttélés alapvető szabályai
 
13/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelet  a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
[Egységes szerkezetben a 20/2015.(IX.22.) önkormányzati rendelettel]
letöltés...


Közterület-felügyelet
 
6/2011. (III. 16.) rendelet a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól
[Egységes szerkezetben a 8/2012. (V.25.) önkormányzati rendelettel]
letöltés...

6/2016. (V.20.) rendelet a közterületi térfigyelő rendszerről
letöltés...

Szociális támogatások
 
2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról
letöltés...

 
Egyéb rendeletek

3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet a Tahitótfalu Község Díszpolgára, a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj és a Tahitótfalu Pedagógusa díj alapításáról és adományozásának rendjéről
letöltés...
 

14/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelet a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról 
letöltés...

9/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
letöltés...

10/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről
letöltés...

 

 


 
Hatályos rendeletek 

1994

5/1994. (VIII.5.)   Rendelet Tahitótfalu címeréről, zászlójáról és azok használatának szabályozásáról


1995

2/1995. (III.3.)     Rendelet az építési és telekalakítási tilalom feloldásáról


1999

9/1999. (VII.05.)  Rendelet közterületek elnevezéséről


2000

13/2000. (IX.1.)   Rendelet a középületeknek és közterületeknek nemzeti és községi ünnepeken történő fellobogózásáról

22/2000. (XII.8.)  Rendelet a közművelődésről

23/2000. (XII.8.)  Rendelet a környezetvédelemről


2001

7/2001. (VII.14.)  Rendelet közterületek elnevezéséről

8/2001. (IX.14.)   Rendelet közterületek elnevezéséről


2002

8/2002. (VI.27.)   Rendelet Tahitótfalu Község orvosi körzeteinek kialakításáról

13/2002. (XI.11.)  Rendelet közterületek elnevezéséről


2003

7/2003. (VI.12.)   Rendelet a mezei őrszolgálatról

8/2003. (VII.09.)  Rendelet közterületek elnevezéséről


2004

4/2004. (II.13.)     Rendelet a házi gondozás térítési díjáról

12/2004. (VI.21.)  Rendelet közterületek elnevezéséről

13/2004. (VII.8.)   Rendelet a talajterhelési díjról

14/2004. (IX.01.) Rendelet a rendszeres, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

15/2004. (IX.1.)    Rendelet a gyermekjóléti szolgálat működéséről és szolgáltatásainak igénybevételéről


2005

14/2005. (VII.1.)    Rendelet az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

17/2005. (VII.1.)    Rendelet a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról

18/2005. (VII.1.)    Rendelet Tahitótfalu község területén a parkolás szabályainak betartása miatt szükségessé vált egyes intézkedésekről, valamint a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról

19/2005. (VII.1.)    Rendelet a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére való kötelezésről

2006

1/2006. (I.30.)   Rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

10/2006. (VIII.25.) Rendelet a Tahitótfalu Sportegyesület támogatásáról


2007

4/2007. (II.9.) Rendelet a civil szervezetek támogatásáról

13/2007. (X.05.)  Rendelet a képviselők díjazásáról

2008

6/2008. (III.21.)  Rendelet a köztisztaság fenntartásáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról

11/2008. (IV.18.) Rendelet közterületek elnevezéséről

17/2008. (VI.20.) rendelet a közterület-használatról

22/2008. (XII.12.) Rendelet a Képviselő-testület egyes korábbi rendeleteinek a belső piaci szolgáltatásokról szóló Rendelet 2006/123/EK irányelvvel történő jogharmonizációjáról


2009

7/2009. (IV.3.) Rendelet a helyi sportról

9/2009. (V.4.) Rendelet a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról

12/2009. (V.30.) Rendelet a fák védelméről

15/2009. (X.5.) Rendelet a 12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról


2010

11/2010. (V.3.) Rendelet a Polgármesteri Hivatal és tisztségviselők ügyfélfogadási rendjéről

13/2010. (VIII.06.) Rendelet közterületek elnevezéséről

19/2010. (XII.18.)   Rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 9/1997. (XI.15.) önkormányzati rendelet (alaprendelet) 2. sz. mellékletének megállapításáról


2011

6/2011. (III.16.) rendelet a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

9/2011. (V.26.) Rendelet a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól

15/2011. (XI.30.) Rendelet a helyi díjakról

17/2011. (XI.30.) Rendelet a Tildy Zoltán hídfő környékének területét érintő változtatási tilalom elrendeléséről


2012

1/2012. (II.21.) Rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

2/2012. (III.09.) Rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról

3/2012. (III.09.) Rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

4/2012. (IV.06.) Rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

6/2012. (IV.27.) Rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

11/2012. (IX.14.) Rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

17/2012. (XII.14.) Rendelet a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről


2013

1/2013. (II.15.) Rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (mellékletei)

2/2013. (II.15.) Rendelet a saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról

12/2013. (X.18.) Rendelet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

13/2013. (X.18.) Rendelet a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről


2014

1/2014.(II.18.)  Rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (mellékletei)

4/2014. (IV.25.) Rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (mellékletek)

7/2014.(X.02.)   Rendelet Tahitótfalu Község Helyi Építési Szabályzatáról.

Mellékletek:

9/2014.(XI.21.)     Rendelet a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól


2015

2/2015. (II.13.)     Rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről - mellékletek

3/2015. (III.26.)    Rendelet az pénzbeli-, és természetbeni-, és gyermekvédelmi támogatásokról

6/2015. (IV.17.)    Rendelet 2014. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.18.) rendelet módosításáról - Mellékletek

7/2015. (IV.17.)    Rendelet Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Melléklet, Függelékek

8/2015.(IV.28.)     Rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, Melléklet

9/2015. (V.19.)     Rendelet a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről

10/2015. (V.19.)    Rendelet a helyi rendeletek felülvizsgálatáról

12/2015. (V.19.)     Rendelet a képviselők díjazásáról

13/2015. (VI.12.)    Rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének következményeiről

14/2015. (VI.12.)     Rendelet a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

16/2015.(VII.21.)    Rendelet az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

17/2015.(VII.21.)    Rendelet a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 

19/2015.(IX.22.)     Rendelet a településképi véleményezésről

22/2015.(XI.27.)     Rendelete a helyi adók megállapításáról és bevezetéséről
 


2016

2/2016. (II.12.)      Rendelet az Önkormányzat költségvetéséről, mellékletek

3/2016. (III.11.)     Rendelet a helyi civil szervezetek támogatásáról

Szabályzat a helyi civil szervezetek támogatásáról

Pályázathoz csatolandó mellékletek

5/2016. (IV.28.)     Rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

6/2016. (V.20.)      Rendelet a térfigyelő rendszerről

7/2016. (VII.08.)    Rendelet a 2016. évi igazgatási szünetről 

8/2016. (IX.13.)     Rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről,  Mellékletek


2017

2/2017. (II.15.)      Rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, Mellékletek

3/2017. (II.15.)      Rendelet a Tahitótfalu Község Díszpolgára, a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj, és a Tahitótfalu Pedagósusa díj alapításáról és adományozásának rendjéről

4/2017. (II.15.)      Rendelet a reklámhordozókról szóló 15/2005. (VII.1.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

11/2017. (V. 30.)   Rendelet a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

12/2017. (V. 30.)    Rendelet közigazgatási szünet elrendeléséről

16/2017. (XII.13.)    Rendelet a településkép védelméről


2018

1/2018. (II.13.)       Rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, Mellékletek

2/2018. (II.13.)       Rendelet a 15/2008. (VI.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

4/2018.(IV.27.)       Rendelet a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

6/2018. (V.25.)       Rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról mellékletek

2019
5/2019. (V.17.)       Rendelet a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési díjak megállapításáról

6/2019. (V.17.)       Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról