facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu

Hatályos Rendeletek

Kezdőlap > Hatályos Rendeletek

 

Hatályos rendeletek
 

Építési szabályozások

14/2005 (VII.01.) önkormányzati rendelet az építészeti és természeti értékek helyi védelméről
[Egységes szerkezetben a 8/2012. (V.12.) rendelettel]
letöltés...

17/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról
letöltés...
Melléklet letöltés...

16/2008 (VI.20.) önkormányzati rendelet a helyi jelentőségű védett területek kijelöléséről
letöltés...

7/2014.(X.02.) önkormányzati rendelet Tahitótfalu Község Helyi Építési Szabályzatáról
1.  melléklet
2. 1  melléklet
2.2  melléklet

 

11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól


16/2017. (XII.13.)önkormányzati rendelet a településkép védelméről
Településképi Arculati Kézikönyv letöltése...
 


Gazdálkodás


3/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

3/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

16/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelet az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

22/2015. (XI.27.) önkormányzat rendelet a helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

 Önkormányzat - Közös Önkormányzati Hivatal

5/1994. VIII.05.) önkormányzati rendelet Tahitótfalu címeréről, zászlójáról és azok használatának szabályozásáról
[Egységes szerkezetben a 22/2008. (XII.12.) és a 8/2012. (V.25.) rendeletekkel]
letöltés...

7/2009. (IV.03.) önkormányzati rendelet a helyi sportról
letöltés...

11/2010. (V.03.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal és tisztségviselők ügyfélfogadási rendjéről
letöltés...

17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
letöltés...
 
9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának emléktáblák elhelyezésének részteles szabályairól


7/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelet Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról


12/2015. (V.19.)  önkormányzati rendelet a képviselők díjazásáról


13/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelet  a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről


14/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelet a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról 


3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet  a Tahitótfalu Község Díszpolgára, a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj és a Tahitótfalu Pedagógusa díj alapításáról és adományozásának rendjéről

 
9/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


10/2022. (IX.09.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról


3/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet a helyi civil szervezetek támogatásáról

 

Településüzemeltetés

13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelet középületeknek és közterületeknek nemzeti és községi ünnepeken történő fellobogózásáról
[Egységes szerkezetben a 8/2012. (V.25.) rendelettel]
letöltés...

23/2000.  (XII.08.) önkormányzati rendelet a környezetvédelemről


7/2003. (VI. 12.) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálatról
[Egységes szerkezetben az 1/2005. (II.01.) önkormányzati rendelettel]
letöltés...

18/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet Tahitótfalu Község területén a parkolás szabályainak betartása miatt szükségessé vált egyes intézkedésekről, valamint a parkoló és rakodóhelyek megváltásáról
letöltés...

1/2006.(I.30.) önkormányzati rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
[Egységes szerkezetben a 22/2008. (XII.12.) és a 8/2012. (V.25.) önkormányzati rendelettel]
letöltés...

14/2007. (XI.26.) önkormányzati rendelet a helyi állattartásról
 

6/2011. (III.16.) önkormányzati rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól
[Egységes szerkezetben a 8/2012. (V.25.) önkormányzati rendelettel]
letöltés...

6/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet a közterületi térfigyelő rendszerről
letöltés...

 9/2019. (VIII.01.) önkormányzati rendelet a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás
helyi szabályairól
letöltés...
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
 


Szociális ellátások - támogatások

8/2002. (VI.27.) önkormányzati rendelet Tahitótfalu község orvosi körzeteinek kialakításáról
letöltés...

10/2006. (VIII.25.) önkormányzati rendelet a Tahitótfalu Sportegyesület támogatásáról
letöltés...

12/2013. (X.18.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
 

2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról
[Egységes szerkezetben a 3/2021. (I.27.) önkormányzati rendelettel]
letöltés...

Helyi díjak

15/2009. (X.05.) önkormányzati rendelet a 12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik
helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról

[Egységes szerkezetben a 10/2010 (IV.23.), a 8/2012. (V.25.), valamint az 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletekkel]
letöltés...

5/2019. (V.17.) önkormányzati rendelet gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet a közterület használatról, valamint a helyi díjakról
[Egységes szerkezetben a 7/2022. (VIII.06.), valamint a 13/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelettel]
letöltés...

4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet a házasságkötések szolgáltatási díjairól

11/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet  a csatorna-hálózat bővítési beruházás műszaki átadását követő csatlakozás feltételeiről és az utólagos csatlakozásért fizetendő díj megfizetéséről

12/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról
 
2/2021. (II.01.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról

4/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról