facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > A kutak bejelentésének új határideje: 2020. december 31.
TÁJÉKOZTATÓ a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
A kutak bejelentésének új határideje: 2020. december 31.
 
Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a 2018. december 20-án kihirdetett 2018. évi CXXI törvény egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról 28. §-a alapján: „…Mentesül a  vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az  a  létesítő vagy üzemeltető, aki az  egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018.  évi CXXI.  törvény (a  továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a  vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”
 
Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal


*************************************


Aktualizált Tájékoztató
a települési önkormányzat jegyzőjének  engedélyezési  hatáskörébe tartozó kutak eljárásjogi szabályairól
2018. november
letöltés...
 
TÁJÉKOZTATÓ
 
a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 29.§ (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
 
FONTOS! Fennmaradási engedélyt kell kérni minden olyan kútra, amelyet korábban engedély nélkül létesítettek, a jogszabály vonatkozik az ásott és fúrt kutakra egyaránt.
A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik a fennmaradási engedélyezés, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1196. (V.22.) Korm. rendelet 24.§. alapján az alábbi esetekben:
a) olyan kút fennmaradásához, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Az eljárás menete:
 
Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól 2018. december 31-ig a Vgtv. 31.§ (2) bekezdése alapján.
 
A benyújtásra kerülő, fennmaradási engedéllyel kapcsolatos kérelem elbírálása során a kérelemhez a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt kell csatolni. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készíthet, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.
 
A kérelem benyújtásához a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklete szerint összeállított kérelem a honlapon megtalálható.
 
A kutak engedélyezési és fennmaradási eljárásával kapcsolatban továbbijogszabályváltozások várhatók, amelyekről szükség szerint tájékoztatni fogjuk Önöket.
Bővebb felvilágosítás a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatalban a Település üzemeltetés munkatársaitól a 26/387-123/7-es mellék valamint 0036 30/289-6966 telefonszámon  kérhető.
 
Eőryné dr. Mezei Orsolya s.k.
              jegyző

Fennmaradási KÉRELEM nyomtatvany KÚT

Vissza a hírek oldalra