facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Felelős állattartás

2023. Május. 17.  Kategória: Közérdekű információ

Felelős állattartás

Az utóbbi időben egyre gyakoribb a póráz nélkül történő kutyasétáltatás illetve az egyéb állattartással kapcsolatos jogszabályok figyelmen kívül hagyása.
FELELŐS ÁLATTARTÁS
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az utóbbi időben egyre gyakoribb a póráz nélkül történő kutyasétáltatás illetve az egyéb állattartással kapcsolatos jogszabályok figyelmen kívül hagyása. Ennek kapcsán a felelős állattartásra és a jogszabályok betartására szeretném felhívni figyelmüket!
Településünk helyzetéből adódóan sok olyan közterülettel rendelkezünk, amelyek alkalmasak arra, hogy ott a családtagjainkkal illetve házi kedvenceinkkel együtt pihenjünk, sétáljunk, kikapcsolódjunk és eltöltsük jól megérdemelt szabadidőnket. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert gyönyörű környezet, jó levegő és nyugalom vesz minket körül. A családok számára ez a rendkívüli lehetőség sajnos nemcsak a kikapcsolódás élettere, hanem egyesek jogkövető magatartásának hiányából adódóan esetenként kellemetlenséggel vagy súlyosabb helyzetben akár veszéllyel is járhat.
A teljesség igénye nélkül, szeretném felhívni a figyelmet néhány jogszabályra, melyek betartása mindenki számára kötelező. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény kimondja, hogy az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Ezek alapján tehát nem történhet(ne) meg, hogy állatok kóborolnak felügyelet nélkül közterületen. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet pedig rögzíti, hogy belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen!
Sajnálatos módon Tahitótfaluban egyre többször találkozunk kiszökő, kóborló ebekkel és nem ritka az emberre vagy állatra támadó eb esete sem. Annak érdekében, hogy ezek az esetek ne forduljanak elő, a jövőben még nagyobb figyelmet fogunk fordítani a kutyák közterületen történő tartózkodására, mivel a fentebb idézett jogszabályok betartása mindenki számára kötelező!
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormány rendelet pontosan meghatározza, hogy milyen esetekben milyen összegű bírság megfizetésére lehet kötelezni a jogsértőt. Az állatvédelmi törvény az állatvédelmi bírság alapösszegét 2021. január 7. napjától (a korábbi 15.000,-Ft helyett) 75.000,-Ft-ra emelte, mely alapösszeg! A különféle cselekmények esetére előírt szorzószámok eredménye határozza meg a kiszabható bírság összegét.  
Példa a fentiek alapján: ha valaki az eb szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott és egyéb más körülmény nem áll fenn, a jogszabály szerint 6-os szorzószámot kell alkalmazni, így a bírság mértéke, 6×75.000,- Ft, azaz 450.000,-Ft. Azonban, ha valaki az eb kiszökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott (szorzószám: 6), majd ezt követően megállapításra kerül az is, hogy ember egészségét, testi épségét veszélyeztette, (szorzószám: 5) a szorzószám 6+5=11, a bírság összege: 11×75.000,- Ft, azaz 825.000,- Ft. Ezek az összegek egy kutya esetére vonatkoznak! Amennyiben valaki több kutyával sérti meg a szabályokat, az összeget a kutyák számával tovább kell szorozni!
 
Természetesen nem az állatvédelmi bírságok kiszabása a cél, de bizonyos esetekben nincs más mód a jogsértő magatartás szankcionálására, továbbá nem mehetünk el szó nélkül a szabályok be nem tartása mellett sem. Ez mindannyiunk kötelessége, érdeke és felelőssége. Meg kívánom jegyezni, hogy a kiszabott állatvédelmi bírság összege elleni fellebbezés lehetőségét a törvény kizárta, azzal kapcsolatban kizárólag bírósághoz lehet fordulni.
Lakossági bejelentés alapján is megindul a hatósági eljárás abban az esetben, ha a bejelentés tartalmaz olyan adatot, amely alapján az eljárásban megállapíthatóvá válhat a jogsértő személye. Amennyiben a jogsértőről semmilyen adat nem áll rendelkezésre, akkor sajnálatos módon nem tudunk eljárást kezdeményezni, mert nincs kit felelősségre vonni. Nagyon fontos bizonyítani azt, hogy ki volt a kutyával, vagy kinek a kutyája tartózkodott közterületen szabálytalanul, veszélyeztetve másokat.

A közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatához mindenkinek joga van. Nem megengedhető, hogy a jogkövető magatartás hiánya miatt veszélybe sodorjuk embertársainkat és az állatainkat, melyeket sokunk családtagként tart az otthonában.
Alapvető szempont embertársaink biztonsága, a békés egymás mellett élés állapotának megteremtése, és megőrzése. Civilizált társadalomban elengedhetetlen az állatok védelme, kímélete.
 
Ezúton is kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az állattartás szabályait tartsák be!
Miklós Melinda s.k.
         jegyző
 

Vissza a hírek oldalra