facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > TÁJÉKOZTATÓ

2023. Június. 19.  Kategória: Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

Kertfenntartás és kertépítés, barkácsolás, zajt keltő gépek és szerszámok használatáról
Tisztelt Lakosság!
 
Itt a várva várt jó idő, sokan töltik kint, a jó levegőn szabadidejüket, kertészkednek vagy egyéb tevékenységet végeznek. 
Több bejelentés érkezett a lakosság részéről azzal kapcsolatban, hogy az ingatlan tulajdonosok és használók gyakran késő este vagy vasárnap, ünnepnap is végeznek hangos zajt keltő tevékenységet, mely zavarja a pihenést.
 
Szeretném felhívni a figyelmüket Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelemről szóló 23/2000. (XII.08.) sz. rendeletére:
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet figyelembevételével az alábbiakat rendeli el:
 
„11. § (1) E fejezet hatálya Tahitótfalu község közigazgatási területére terjed ki.
(2) Jelen fejezet minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási területén tartózkodik, illetve tevékenységet végez.
(3) E fejezet szabályait kell alkalmazni a község közigazgatási területén zajkibocsátással járó közterületi rendezvényekre, vendéglátóipari egységek működésére, valamint magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre.
(4) Az önkormányzat által szervezett községi rendezvények e fejezet hatálya alól kivételt képeznek.
(5) E fejezet szempontjából zaj: olyan hang, amely nem kívánatosnak, zavarónak, kellemetlennek vagy károsnak minősül. E fejezet szempontjából hangosító berendezésnek minősül bármely hangszóró vagy műsorforrás (rádió, televízió), beleértve ebbe az élő zene és élő műsor szolgáltatására alkalmas eszközt és berendezést.

12.§ (1) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység, például kertfenntartás és kertépítés, barkácsolás, zajt keltő gépek és szerszámok használata
a) hétköznapokon 06 és 20 óra között
b) szombaton 10 és 18 óra között engedélyezett,
c) vasárnap és ünnepnapokon, illetve minden más időszakban tilos.
(1) Szabadtéren zajt keltő tevékenység (vendéglátó létesítmények illetve ezek kerthelyiségének, valamint bármely kulturális, szórakoztató és sportlétesítmény működtetése stb.) végzése 22-06 óra között tilos.
(3) Szabad térben élőzene szolgáltatás, az ezzel együtt járó gépi kihangosítás, közterületi zenélés, éneklés a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően végezhető.
(4) Közterületi zenélés, éneklés nem zavarhatja a lakók nyugalmát, a munkahelyen dolgozókat, és nem sértheti a közízlést.
(5) Közterületen tervezett vagy rendszeres utcai zenéléshez, énekléshez a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló Önkormányzati rendelet alapján közterület-használati engedély szükséges.
(6) Lakóterületen belül üzletek, raktárak áruval történő feltöltése, zajjal járó rakodás és áruszállítás éjjel 23 óra és reggel 05 óra között tilos.”
 
Fentiek betartása mindenki számára kötelező!
Kérem, hogy legyenek tekintettel embertársainkra, akik a jogszabály adta időkeretet nyugalmasan, pihenéssel szeretnék eltölteni!
Miklós Melinda s.k.
jegyző

Vissza a hírek oldalra